Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Råslätt S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råslätt S 1732 31,7% 30,0% 19,4% 18,9% 12,9% 49,0% 51,0%   3,4%
Summa 1732 31,7% 30,0% 19,4% 18,9% 12,9% 49,0% 51,0% 3,4%

http://www.val.se