Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Attarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Attarp 1090 13,6% 36,2% 25,7% 24,5% 7,4% 49,2% 50,8%   1,1%
Summa 1090 13,6% 36,2% 25,7% 24,5% 7,4% 49,2% 50,8% 1,1%

http://www.val.se