Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hånger-Dannäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hånger-Dannäs 696 18,1% 28,0% 31,5% 22,4% 9,6% 53,6% 46,4%   1,0%
Summa 696 18,1% 28,0% 31,5% 22,4% 9,6% 53,6% 46,4% 1,0%

http://www.val.se