Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lessebo S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lessebo S 916 16,3% 32,6% 23,1% 27,9% 6,1% 51,1% 48,9%   1,7%
Summa 916 16,3% 32,6% 23,1% 27,9% 6,1% 51,1% 48,9% 1,7%

http://www.val.se