Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ljuder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljuder 712 14,2% 27,7% 27,9% 30,2% 5,8% 51,8% 48,2%   0,7%
Summa 712 14,2% 27,7% 27,9% 30,2% 5,8% 51,8% 48,2% 0,7%

http://www.val.se