Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lindsdal NV-Förlösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindsdal NV-Förlösa 1181 15,0% 40,9% 22,5% 21,6% 7,5% 51,6% 48,4%   1,0%
Summa 1181 15,0% 40,9% 22,5% 21,6% 7,5% 51,6% 48,4% 1,0%

http://www.val.se