Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Getingen-Tallhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Getingen-Tallhagen 945 27,6% 26,9% 25,5% 20,0% 12,3% 48,3% 51,7%   0,6%
Summa 945 27,6% 26,9% 25,5% 20,0% 12,3% 48,3% 51,7% 0,6%

http://www.val.se