Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nybro 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 2 1111 19,7% 29,1% 21,3% 29,9% 8,9% 49,5% 50,5%   1,2%
Summa 1111 19,7% 29,1% 21,3% 29,9% 8,9% 49,5% 50,5% 1,2%

http://www.val.se