Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Örsjö-Oskar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örsjö-Oskar 825 18,3% 27,3% 30,4% 24,0% 7,6% 54,9% 45,1%   1,1%
Summa 825 18,3% 27,3% 30,4% 24,0% 7,6% 54,9% 45,1% 1,1%

http://www.val.se