Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södertorn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertorn 1059 18,5% 28,9% 23,6% 29,0% 5,7% 50,3% 49,7%   0,3%
Summa 1059 18,5% 28,9% 23,6% 29,0% 5,7% 50,3% 49,7% 0,3%

http://www.val.se