Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stenhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenhagen 870 16,3% 28,3% 24,8% 30,6% 6,4% 46,8% 53,2%   0,7%
Summa 870 16,3% 28,3% 24,8% 30,6% 6,4% 46,8% 53,2% 0,7%

http://www.val.se