Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västra Lund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Lund 1893 14,8% 37,5% 26,6% 21,1% 7,6% 49,2% 50,8%   0,6%
Summa 1893 14,8% 37,5% 26,6% 21,1% 7,6% 49,2% 50,8% 0,6%

http://www.val.se