Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ludvigsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ludvigsdal 1517 12,1% 33,2% 24,5% 30,3% 7,0% 48,5% 51,5%   0,9%
Summa 1517 12,1% 33,2% 24,5% 30,3% 7,0% 48,5% 51,5% 0,9%

http://www.val.se