Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Visby Innerstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Innerstaden 1431 18,6% 31,4% 27,4% 22,6% 7,1% 47,8% 52,2%   1,7%
Summa 1431 18,6% 31,4% 27,4% 22,6% 7,1% 47,8% 52,2% 1,7%

http://www.val.se