Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Visby Länna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Länna 1621 20,8% 29,5% 23,5% 26,2% 8,3% 45,0% 55,0%   1,0%
Summa 1621 20,8% 29,5% 23,5% 26,2% 8,3% 45,0% 55,0% 1,0%

http://www.val.se