Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Visby Furulund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Furulund 1245 22,2% 32,4% 22,8% 22,7% 8,0% 46,3% 53,7%   1,0%
Summa 1245 22,2% 32,4% 22,8% 22,7% 8,0% 46,3% 53,7% 1,0%

http://www.val.se