Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tingstäde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tingstäde 1284 15,7% 31,5% 27,7% 25,1% 8,7% 50,4% 49,6%   1,3%
Summa 1284 15,7% 31,5% 27,7% 25,1% 8,7% 50,4% 49,6% 1,3%

http://www.val.se