Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kräklingbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kräklingbo 836 10,8% 21,9% 31,2% 36,1% 5,0% 52,2% 47,8%   1,1%
Summa 836 10,8% 21,9% 31,2% 36,1% 5,0% 52,2% 47,8% 1,1%

http://www.val.se