Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Fardhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fardhem 715 16,9% 27,8% 30,8% 24,5% 9,0% 49,1% 50,9%   1,4%
Summa 715 16,9% 27,8% 30,8% 24,5% 9,0% 49,1% 50,9% 1,4%

http://www.val.se