Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Svalöv Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svalöv Norra 1511 19,5% 35,9% 17,9% 26,7% 8,1% 50,4% 49,6%   1,0%
Summa 1511 19,5% 35,9% 17,9% 26,7% 8,1% 50,4% 49,6% 1,0%

http://www.val.se