Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tågarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tågarp 673 18,4% 36,0% 25,4% 20,2% 7,4% 52,6% 47,4%   2,1%
Summa 673 18,4% 36,0% 25,4% 20,2% 7,4% 52,6% 47,4% 2,1%

http://www.val.se