Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Billesholm 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billesholm 1 1319 20,8% 32,2% 20,8% 26,1% 7,7% 47,2% 52,8%   2,1%
Summa 1319 20,8% 32,2% 20,8% 26,1% 7,7% 47,2% 52,8% 2,1%

http://www.val.se