Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Billesholm 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billesholm 2 1439 14,0% 38,5% 28,6% 18,9% 7,5% 52,1% 47,9%   0,8%
Summa 1439 14,0% 38,5% 28,6% 18,9% 7,5% 52,1% 47,9% 0,8%

http://www.val.se