Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Osby Nordväst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Osby Nordväst 1163 21,4% 29,9% 26,7% 22,0% 7,1% 49,7% 50,3%   1,4%
Summa 1163 21,4% 29,9% 26,7% 22,0% 7,1% 49,7% 50,3% 1,4%

http://www.val.se