Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gamla staden V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden V 1440 24,7% 41,1% 21,5% 12,8% 6,2% 49,4% 50,6%   6,5%
Summa 1440 24,7% 41,1% 21,5% 12,8% 6,2% 49,4% 50,6% 6,5%

http://www.val.se