Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gamla staden, Stortorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden, Stortorget 1541 23,6% 38,5% 22,0% 15,9% 4,5% 50,2% 49,8%   14,3%
Summa 1541 23,6% 38,5% 22,0% 15,9% 4,5% 50,2% 49,8% 14,3%

http://www.val.se