Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gamla staden, Caroli

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden, Caroli 1275 35,0% 34,4% 16,2% 14,4% 6,5% 52,2% 47,8%   5,0%
Summa 1275 35,0% 34,4% 16,2% 14,4% 6,5% 52,2% 47,8% 5,0%

http://www.val.se