Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gamla staden, Österport

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden, Österport 1475 24,1% 40,7% 19,9% 15,3% 4,0% 50,0% 50,0%   3,9%
Summa 1475 24,1% 40,7% 19,9% 15,3% 4,0% 50,0% 50,0% 3,9%

http://www.val.se