Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Davidshall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Davidshall 1400 22,4% 40,6% 19,9% 17,0% 5,1% 47,9% 52,1%   4,7%
Summa 1400 22,4% 40,6% 19,9% 17,0% 5,1% 47,9% 52,1% 4,7%

http://www.val.se