Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västra Hamnen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hamnen 1709 23,7% 40,3% 21,7% 14,3% 4,6% 48,4% 51,6%   3,0%
Summa 1709 23,7% 40,3% 21,7% 14,3% 4,6% 48,4% 51,6% 3,0%

http://www.val.se