Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västra Hamnen, Dockan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hamnen, Dockan 829 18,5% 34,0% 37,5% 10,0% 3,7% 52,1% 47,9%   1,3%
Summa 829 18,5% 34,0% 37,5% 10,0% 3,7% 52,1% 47,9% 1,3%

http://www.val.se