Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Slussen/Rörsjöstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slussen/Rörsjöstaden 1238 26,5% 33,8% 20,6% 19,1% 4,0% 46,8% 53,2%   3,8%
Summa 1238 26,5% 33,8% 20,6% 19,1% 4,0% 46,8% 53,2% 3,8%

http://www.val.se