Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östervärn, Stadens Port

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östervärn, Stadens Port 1025 39,8% 30,5% 15,0% 14,6% 6,0% 46,9% 53,1%   2,0%
Summa 1025 39,8% 30,5% 15,0% 14,6% 6,0% 46,9% 53,1% 2,0%

http://www.val.se