Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ellstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ellstorp 1471 39,8% 35,4% 12,1% 12,8% 5,2% 51,7% 48,3%   3,7%
Summa 1471 39,8% 35,4% 12,1% 12,8% 5,2% 51,7% 48,3% 3,7%

http://www.val.se