Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Katrinelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katrinelund 1467 42,1% 18,1% 13,3% 26,4% 7,8% 43,1% 56,9%   2,5%
Summa 1467 42,1% 18,1% 13,3% 26,4% 7,8% 43,1% 56,9% 2,5%

http://www.val.se