Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Värnhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnhem 1719 34,5% 35,8% 16,3% 13,4% 6,2% 51,7% 48,3%   10,8%
Summa 1719 34,5% 35,8% 16,3% 13,4% 6,2% 51,7% 48,3% 10,8%

http://www.val.se