Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rörsjöstaden, Rörsjöparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rörsjöstaden, Rörsjöparken 1112 27,7% 51,6% 13,5% 7,2% 3,7% 48,5% 51,5%   4,0%
Summa 1112 27,7% 51,6% 13,5% 7,2% 3,7% 48,5% 51,5% 4,0%

http://www.val.se