Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - V Sorgenfri/Rörsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
V Sorgenfri/Rörsjö 869 34,6% 41,4% 15,0% 9,0% 5,2% 45,8% 54,2%   4,3%
Summa 869 34,6% 41,4% 15,0% 9,0% 5,2% 45,8% 54,2% 4,3%

http://www.val.se