Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lugnet/Rörsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lugnet/Rörsjö 1188 27,1% 41,4% 16,6% 14,9% 4,5% 48,1% 51,9%   3,3%
Summa 1188 27,1% 41,4% 16,6% 14,9% 4,5% 48,1% 51,9% 3,3%

http://www.val.se