Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rådmansvången, S Förstadsgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rådmansvången, S Förstadsgatan 1333 32,2% 40,4% 14,4% 13,0% 3,7% 48,4% 51,6%   3,6%
Summa 1333 32,2% 40,4% 14,4% 13,0% 3,7% 48,4% 51,6% 3,6%

http://www.val.se