Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rådmansvången, Tandläkarhögskolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rådmansvången, Tandläkarhögskolan 1379 31,5% 39,2% 16,0% 13,3% 4,6% 48,2% 51,8%   4,4%
Summa 1379 31,5% 39,2% 16,0% 13,3% 4,6% 48,2% 51,8% 4,4%

http://www.val.se