Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eriksfält

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eriksfält 892 17,6% 36,1% 25,8% 20,5% 8,6% 50,9% 49,1%   1,5%
Summa 892 17,6% 36,1% 25,8% 20,5% 8,6% 50,9% 49,1% 1,5%

http://www.val.se