Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Almhög Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almhög Ö 1067 28,9% 32,4% 22,4% 16,3% 8,7% 50,3% 49,7%   4,2%
Summa 1067 28,9% 32,4% 22,4% 16,3% 8,7% 50,3% 49,7% 4,2%

http://www.val.se