Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gullviksborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gullviksborg 1184 24,6% 38,0% 24,2% 13,2% 10,6% 48,9% 51,1%   2,5%
Summa 1184 24,6% 38,0% 24,2% 13,2% 10,6% 48,9% 51,1% 2,5%

http://www.val.se