Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gullvik/Gullviksborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gullvik/Gullviksborg 1296 15,8% 27,0% 31,6% 25,6% 6,9% 48,7% 51,3%   1,6%
Summa 1296 15,8% 27,0% 31,6% 25,6% 6,9% 48,7% 51,3% 1,6%

http://www.val.se