Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hermodsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hermodsdal 1082 27,7% 36,1% 21,3% 14,9% 10,4% 52,0% 48,0%   3,6%
Summa 1082 27,7% 36,1% 21,3% 14,9% 10,4% 52,0% 48,0% 3,6%

http://www.val.se