Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - V Söderkulla N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
V Söderkulla N 1340 15,4% 25,7% 19,9% 39,0% 5,7% 45,9% 54,1%   2,0%
Summa 1340 15,4% 25,7% 19,9% 39,0% 5,7% 45,9% 54,1% 2,0%

http://www.val.se