Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lindängen Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindängen Centrum 1108 20,6% 25,5% 23,1% 30,8% 7,0% 44,9% 55,1%   3,0%
Summa 1108 20,6% 25,5% 23,1% 30,8% 7,0% 44,9% 55,1% 3,0%

http://www.val.se