Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lindängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindängen Ö 1026 24,7% 36,6% 23,4% 15,3% 8,7% 48,0% 52,0%   3,3%
Summa 1026 24,7% 36,6% 23,4% 15,3% 8,7% 48,0% 52,0% 3,3%

http://www.val.se