Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Oxievång Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oxievång Ö 964 17,5% 32,2% 29,8% 20,5% 8,7% 48,2% 51,8%   1,6%
Summa 964 17,5% 32,2% 29,8% 20,5% 8,7% 48,2% 51,8% 1,6%

http://www.val.se